Přeskočit navigaci

 
jazykové verze pro-CZ

Firma Jan Horák – HHcorporation

Výroba rostlinných stolních olejů Quattro, výroba metylesteru (methylesteru) řepkového oleje (MEŘO), výroba metylesteru mastných kyselin (MEMK, FAME), výroba glycerinové vrstvy surové (GVS), výroba a prodej pokrutiny, výkup řepky, export – import.

Firma Jan Horák – HHcorporation, byla založena v roce 1990 jako ryze česká firma, která byla ve svých počátcích zaměřena zejména na obchodní činnost a to jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí.

Výroba rostlinného stolního oleje Quattro

V roce 1995 se mění charakter firmy z obchodní na výrobně-obchodní a to zahájením výroby řepkového stolního oleje pod obchodní značkou Quattro. Stolní řepkový olej Quattro je nabízen ve spotřebních baleních od 1 do 10 litrů, až po závoz cisternami do 25t.

Lisování řepky olejné

V roce 2000 byla dokončena výstavba a uvedena do provozu lisovna řepky olejné s roční kapacitou lisování cca 30 tis. tun řepkového semene. Tato lisovací kapacita byla pak v roce 2003 rozšířena až na současnou roční kapacitu ve výši 55 tis. tun řepkového semene. Hlavním produktem lisovny je surový filtrovaný řepkový olej s nízkým obsahem fosforu. Tento olej je dále zpracováván na olej rafinovaný, nebo slouží jako vstupní surovina pro výrobu MEŘO. Jako vedlejší produkt lisování řepky jsou produkovány řepkové výlisky ( pokrutina, expelery ), které se staly dalším zajímavým obchodním artiklem firmy. Pokrutina tvoří významnou součást krmných směsí, koncentrátů a krmivových látek ve výživě všech hospodářských zvířat. Naše firma nabízí také možnost využití případné volné kapacity lisovny formou zpracování řepkového semene jako službu ve mzdě.

Výroba metylesteru řepkového oleje (MEŘO)

K dalšímu rozšíření výrobního programu dochází v roce 2003, kdy je vybudována reesterifikační výrobní linka a následně zahájena výroba metylesteru řepkového oleje (MEŘO) pod obchodní značkou Eko-Quattro, jako základní složky pro výrobu směsných paliv a biopaliv – bionafty. Námi vyráběný metylester splňuje všechna kvalitativní kriteria požadované evropskou normou EN 14 214. Metylester je dodáván jak na český tak zejména na Evropský trh. Vedlejším produktem výroby MEŘO (MEMK) je pak glycerinová fáze nabízená pod obchodním označením GVS. Tato fáze je určena k dalšímu zpracování vhodnými chemickými postupy na čistý glycerin, nebo může být spalována jako alternativní zdroj energie.


mapa webu Xhtml 1.0 Strict CSS 2
Design, copyright by P-cut: webdesign
Přidat k oblíbeným | Vytisknout